Over stichting BijDeBron en de doelen van de stichting - BijDeBron

Over stichting BijDeBron en de doelen van de stichting

Stichting BijdeBron

Doelstelling Stichting BijdeBron

In de oprichtingsstatuten staat de doelstelling als volgt verwoord:

1. Grondslag van de stichting is de Bijbel, het onfeilbare Woord van God.
2. De stichting heeft ten doel:

a. het tot stand brengen en in stand houden van voorzieningen ten behoeve van psychosociale pastorale begeleiding en opvang in de meeste brede zin van het woord, waarin onderdak, pastorale- en psychosociale zorg en dagbesteding wordt geboden aan alle personen die daarvoor in aanmerking komen, ongeacht afkomst, geslacht of religie.

b. het ondersteunen van die maatschappelijke, kerkelijke en algemene instellingen welke eveneens het in dit lid 2 sub a bedoelde doel nastreven.  • Toevoegen aan:
Tip op Hyves

Ruim 1050 kilometer van Nederland vandaan en als jongere even helemaal weg zijn van je moeilijkheden. Je doet wat werkzaamheden in en om de boerderij en krijgt veel persoonlijke aandacht van mensen die God in hun leven kennen. Deze time-out bie...
search
Wij geloven dat ieder mens uniek is geschapen en dat God voor ieder mens een doel heeft. Als dit doel herkend wordt en binnen bereik komt zien we vaak dat mensen gelukkig zijn.