Een gezin als Christelijke psycho-pastorale hulpverlening in Frankrijk

Wie zijn wij?

Wij zijn Jan en Jenneke van Ee. We werken als psycho-pastorale begeleiders in Frankrijk voor de BijDeBron B.V.. Op onze boerderij met de naam: La Source wonen en werken wij, samen met onze kinderen Bram, Roos en Marieke.

Taakverdeling

Wij beiden hebben in Nederland veel ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen. Zowel Jan als Jenneke hebben een afgeronde HBO / begeleiding opleiding.
Jan is voordat hij naar Frankrijk ging op verschillende manieren en in verschillende functies werkzaam geweest.
Eerst 10 jaar in de bouw. Daarna zo’n 20 jaar in verschillende functies en met verschillende doelgroepen in de gezondheidszorg. Jan heeft als laatste gewerkt als coördinator psychosociale dienst bij de zorggroep Apeldoorn. Daarnaast heeft hij een opleiding tot supervisor gedaan.
Jan heeft bij de opzet en ontwikkeling van La Source in Frankrijk, veel voordeel aan zijn werkervaringen. Hij werkt op verschillende manieren voor bij de Bron, zowel beleidsmatig, organisatorisch en uitvoerend.
Jenneke is lerares geweest op een middelbare school en heeft daar ervaring opgedaan met het werken met jongeren. Ze begeleidt de cliënten in het uitvoeren van de huishoudelijke taken.
Samen voeren we de wekelijkse begeleidingsgesprekken.

Geen theoretische kunsten, maar werken vanuit wie we zijn

De manier van begeleiding die we nu gebruiken komt voort uit het in de praktijk brengen van wat we geleerd hebben tijdens onze opleiding. We voeren geen theoretische kunsten uit, maar werken vanuit wie we zijn. Daarbij zijn we gevormd door het leven, onze mensvisie, ons geloof en de gesprekken met jongeren. Daarbij geeft onze professionele houding niet de doorslag, maar het tonen van liefde, vertrouwen en respect. Dat doet wonderen in de levens van anderen.

Onze kinderen spelen een belangrijke rol bij de begeleiding

Het is erg bemoedigend als andere mensen dat in ons gaan herkennen. Omdat we werken vanuit onze gezinssituatie, spelen ook onze kinderen een belangrijke rol bij de opvang, hebben we gemerkt; God gebruikt ieders persoonlijke talenten, het maakt niet uit of je jong of oud bent.

Wij hebben gezien en gemerkt dat alle vijf gezinsleden bijdragen aan een positief resultaat door interactie op de cliënten. De interactie is heftig, omdat je in een gezin bezig bent. Kinderen zijn eerlijk en open. Een kind ziet iets en reageert daarop.
Een voorbeeld daarvan is:
Bij Jan en Jenneke kunnen cliënten zich niet verstoppen voor zichzelf en voor de begeleiding. De cliënten kunnen misschien tijdelijk een masker opzetten en zich anders voordoen dan ze zijn, maar houden dat niet lang vol omdat ze met elkaar in een huis wonen en werken. De kinderen prikken vaak zo door een masker heen en geven de cliënten het gevoel dat ze thuis zijn en dat ze bij het gezin horen. Dat is heel bepalend voor de begeleiding. De cliënten zien dat ze door de kinderen opgenomen worden zoals ze zijn, en voelen dat ze zichzelf mogen zijn. Toen we in Frankrijk waren, hebben we zelf ervaren dat het best spannend is om in een vreemd gezin geplaatst te worden. Met name de kinderen hebben eraan bijgedragen dat het ijs snel gebroken was.

Wat we bedoelen we met BijDeBron en LaSource

Toen wij in 2003 de boerderij kochten waar we nu wonen, kwamen we er al snel achter dat er onder de boerderij drie bronnen zaten. Het water borrelde gewoon uit de rots omhoog, daar hebben we iets aan gedaan zodat we geen last meer hadden van dit water. Naast de boerderij is nog een bron. Het water van deze bron gebruiken wij voor de tuin. We zijn door deze bronnen op de naam: La Source (het Franse woord voor de bron) gekomen. Onze kampeerboerderij heet dan ook La Source.
BijDeBron verwijst naar Jezus. Hij is De Bron van nieuw leven. Hij geeft ons wat we nodig hebben en we geloven dat hij iedereen van levend water wil voorzien. De jongeren die hier komen voor een time-out, komen dan vaak bij de bron van hun bestaan. Als je in een rivier naar de Bron wilt zwemmen, gaat dat tegen de stroom in. Dat is zwaar, maar als je doorzet kom je bij de Bron (de essentie van het leven). We zien dat er dan iets moois gebeurt, God gaat dan aan het werk! Daarom heet de stichting BijDeBron (aan elkaar vast!).
In 2004 hebben we de stichting BijDeBron opgericht. In 2009 zijn we doorgegaan als BijDeBron B.V. en is stichting BijDeBron een zelfstandige stichting geworden.
Stichting BijdeBron functioneert nu als een goede doelen stichting. Ze houden zich bezig met fondswerving. Als jongeren hun verblijf in Frankrijk niet kunnen  financieren is het mogelijk dat er een verzoek ingediend kan worden bij het bestuur van stichting BijdeBron voor financiele ondersteuning.

Ons geloof

God is de reden dat wij hier, in Frankrijk, jongeren willen opvangen en begeleiden. We hebben zelf aan den lijve mee gemaakt wat een leven zonder God kan zijn. Een leven met God als Vriend is een leven wat zin heeft. Als je dat weet, kun je het niet voor je houden. Natuurlijk hoef je niet te geloven als je hier komt, maar we willen wel dat je ons in deze beleving respecteert.

Jan en Jenneke (psycho-pastorale begeleiders van Stichting BijdeBron) verwoorden dit als volgt:

Wij geloven dat ieder mens uniek is geschapen en dat God voor ieder mens een doel heeft. God heeft de mens, naar Zijn beeld geschapen. Als dit beeld herkend wordt en binnen bereik komt, zien we vaak dat mensen gelukkig zijn. Wij zijn zelf erg gelukkig met ons leven hier in het mooie Frankrijk. Daarom en daardoor willen wij ook anderen helpen hun doel te laten vinden. 

Wij weten dat we in een gebroken wereld leven en dat het leven soms goed tegen kan zitten. Als mensen door omstandigheden dan uit hun evenwicht zijn, willen we ze graag helpen. Wij beiden hebben ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen. Het is echter niet zo dat onze professionele houding de doorslag geeft, maar het tonen van liefde, vertrouwen en respect doet wonderen in de levens van anderen.

Samenwerking met BijDeBron

Omdat we in Frankrijk werken met jongeren is het belangrijk dat we samen werken met anderen. Denk hierbij aan andere stichtingen, kerken, gemeentes en jongerenorganisaties. Zo kunnen we leren van elkaars ervaringen om zo ons begeleidingsconcept kunnen optimaliseren. Ook vinden we dat alleen in Frankrijk werken aan begeleidingsaspecten onvoldoende rendement oplevert. Wanneer de cliënt weer naar huis gaat, is het noodzakelijk dat er nazorg is.
We vinden het een bemoediging om deel te mogen uitmaken van een groter netwerk.
We hebben momenteel vaste samenwerkingsverbanden met drie Nederlandse stichtingen. We zijn erg blij met deze samenwerkingsverbanden en evalueren elk jaar hoe we deze samenwerking verder kunnen optimaliseren.

BV-dienstverlening

Jongeren die persoonlijk contact met ons zoeken of doorverwezen worden door een kerk of gemeente krijgen bijna altijd te maken met Bert Vlijm van BV-dienstverlening. Bert kent onze situatie en kan goed inschatten of wij de juiste plaats zijn voor de desbetreffende jongere. Samen bekijken we dan hoe we dit gaan organiseren. Hij verricht voor ons de volgende diensten:

  • Hij houdt voor ons, met jongeren die naar Frankrijk willen komen, een intakegesprek
  • Hij vraagt indien gewenst een Persoonsgebonden Budget (PGB) aan.
Stichting Elim

Stichting Elim is een netwerk van christelijke leefgemeenschappen. Omdat we met jongeren in ons gezin samenleven hebben we contact gezocht met andere organisaties en stichtingen die dit ook doen. We kunnen door deze contacten ons begeleidingsconcept kunnen optimaliseren. Ook kunnen we vanuit deze samenwerking jongeren adviseren om in Nederland contact op te nemen met leefgemeenschappen die bij hun wensen en verlangens aansluiten. Deze christelijke leefgemeenschappen zouden dan in de vorm van nazorg begeleiding kunnen functioneren.  • Toevoegen aan:
Tip op Hyves

Wij geloven dat ieder mens uniek is geschapen en dat God voor ieder mens een doel heeft. Als dit doel herkend wordt en binnen bereik komt zien we vaak dat mensen gelukkig zijn.
search
Wil je je aanmelden? Dan vindt je hier alle informatie over de intake procedure.