Time-out: Huisvesting, begeleiding en dagbesteding voor jongeren en volwassenen in een gezinsboerderij in Frankrijk

Wat kunnen wij bieden?

Een time-out kan een oplossing zijn voor jouw probleem. We bieden begeleiding, huisvesting en dagbesteding in 2 arrangementen:

Het Time-out arrangement en Het Herstel arrangement.

Klik op de arrangementen voor meer informatie. Hieronder lees je meer informatie over onze manier van begeleiden en werkwijze.

Zorg op maat!

De kern van de arrangementen ligt hierin, we proberen je te ondersteunen op een manier die bij jou past. Het programma kan helemaal op jou afgestemd worden. Bij jouw specifieke situatie, jouw vragen waar je mee worstelt.

We hechten veel waarde aan een eerlijke benadering

We hebben gemerkt dat jongeren en volwassenen vaak veel waarde hechten aan een eerlijke benadering. Eerlijk zijn kan alleen wanneer jij je veilig genoeg voelt. Daar besteden we veel aandacht aan. We vinden het belangrijk dat je ervaart dat wij je accepteren zoals je bent. Dat wil niet zeggen dat we alles goedkeuren, nee, we accepteren je als mens, je bent uniek!

De basis is wederzijds vertrouwen en respect

Hulp ontvangen kan vaak alleen als er vertrouwen is, als het voor jou veilig genoeg is. Het begeleiden is afgestemd op het met elkaar aangaan van een eerlijke relatie. Met eerlijk bedoelen we in dit geval het respectvol met elkaar omgaan. Door deze relatie ontstaat er vertrouwen in elkaar. Wederzijds vertrouwen is het vertrekpunt en de basis voor een goede begeleiding. Deze manier van met elkaar omgaan, werkt helend en is de basis voor het vervolg van de begeleiding.
Als wederzijds vertrouwen niet ontstaat, is het beter om dat in te zien en om het ergens anders te gaan proberen. Meestal wordt dit binnen een maand duidelijk.

Werkwijze

Natuurlijk heb je een belangrijke stem in je begeleidingsplan

We werken doelgericht volgens een begeleidingsplan. In het begeleidingsplan staat jouw hulpvraag en hoe we hier stap voor stap mee aan de slag gaan. Dus, heel doelgericht! Natuurlijk heb jij een belangrijke stem in je begeleidingsplan, het gaat immers om jou. We werken dan ook vanuit jouw verwachtingen.
Wij helpen je eerst je probleem te herkennen. Wanneer dit helder is geworden, gaan we samen werken aan een oplossing.
Toch moeten we ook realistisch zijn als de oplossing niet kan worden gevonden of je probleem niet kan worden opgelost. Dan betekent het dat je leren moet jouw situatie te aanvaarden. Maar ook dat kan je verder helpen. In sommige gevallen is het leren aanvaarden of verbeteren van de situatie het doel waar naartoe gewerkt wordt.

Dagbesteding: Werken aan je probleem door middel van concrete activiteiten

Naast het wonen en tijd voor ontspanning worden er zinvolle activiteiten aangeboden die het gevoel van eigenwaarde ondersteunen die je op een gezonde manier moe maken.
Rondom de boerderij is van alles te doen: in de moestuin, onderhoud aan de authentieke gebouwen, op het campingterrein, in huis of in de keuken of met het verzorgen van de dieren. Heel concreet: Samen aan het werk!
Het gaat dan niet om de vraag of je b.v. wel eens hebt paardgereden, of een deur gemaakt, of een beeld van steen gemaakt of hebt gezeild, nee, we proberen met jou te zoeken naar activiteiten die iets in je wakker maken. Daar zijn we goed in!
Iemand die bijvoorbeeld wat onzeker is over zichzelf geven we taken die hij of zij wel aankan. Er ontstaat dan al snel zo’n gevoel van: gaaf, ik kan dit!
Het dagprogramma heeft altijd een relatie met jouw specifieke vragen. Het werken aan je probleem of het leren aanvaarden ervan gebeurt o.a. door middel van deelname aan bepaalde activiteiten, die passen bij je doelen. Bijvoorbeeld tijdens de activiteit dierverzorging: kan het gesprek gaan over wat een paard verzorgen met je doet. Of wat het met jou doet dat jij zelfstandig taken uitvoert die je een te gek gevoel geven. Bij veel taken uitvoeren leren we je wat het is om verantwoordelijk voor iets te kunnen dragen.
Je ervaart dat je dingen kunt, die je niet voor mogelijk had gehouden. Die activiteiten zijn heel gevarieerd en verrassend, daardoor ga je anders tegen de ervaringen in jouw leven aankijken. Daarna komen we hier vaak in een begeleidingsgesprek op terug, want je persoonlijke leerdoelen worden ook elke week geëvalueerd. De begeleiding die we bieden is gericht op het zelf (leren) gaan doen. Zelf leren wie je bent en wat je allemaal kunt. Zelf ontdekken wat jouw identiteit is. Daardoor gaan ervaren dat je het leven aankunt.
Omdat het werk en de dagstructuur overzichtelijk zijn, komt iedereen uiteindelijk bij zichzelf uit. Je gaat haast vanzelf nadenken over: waarom leef ik, wat doe ik eigenlijk met mijn leven, ben ik daar tevreden.
Daarbij kun je de dag nemen zoals hij komt; je hoeft je geen zorgen te maken voor de dag van morgen. God geeft je elke dag wat je nodig hebt. Zodat je dienstbaar kunt zijn aan elkaar en het leven weer als zinvol kunt beleven.
Uiteraard is er ook tijd om lekker uit te waaien of lekker liggend in het gras naar de voorbijtrekkende wolken te kijken. De omgeving is te mooi om zomaar aan je voorbij te laten gaan. Dat voel je en beleef je tot in je vezels.

Eenmaal per week begeleidingsgesprekken

Iedereen heeft een keer per week een begeleidingsgesprek. In deze persoonlijke begeleidingsgesprekken wordt naast evalueren van de door ons samen opgestelde doelen, ook het herkennen en bespreken van je eigen denken, voelen en handelen geoefend. Het doel hiervan is om meer zicht te krijgen op jezelf en je eigen levenswijze.
Wij begeleiden dat proces en samen zoeken we naar nieuwe mogelijkheden.
De begeleidingsgesprekken worden door Jan en Jenneke samen gedaan. Op deze manier kunnen we elkaar aanvullen en dat komt de kwaliteit van het gesprek ten goede.

Kleine organisatie

BijDeBron is een kleine organisatie. We zijn een gezinsboerderij. Naast ons gezin wat uit 5 mensen bestaat, zijn er nooit meer dan 5 mensen tegelijk bij ons in begeleiding.
We geloven in dit concept. Het is voor de jongeren en volwassenen duidelijk en overzichtelijk. Een kleine leefgemeenschap die doet denken aan een gezinssituatie. Door de werkzaamheden aan te laten sluiten op het leven op een boerderij, is alles herkenbaar en geeft dat veel structuur.
Je kunt je bij ons ook niet verstoppen voor jezelf en voor de begeleiding. Je kunt misschien tijdelijk een masker opzetten en je anders voordoen, maar je houdt dat niet lang vol omdat we met elkaar in een huis wonen en werken. We delen lief en leed met elkaar!

Kinderen zijn eerlijk en open

Omdat we werken vanuit onze gezinssituatie, spelen ook onze kinderen een belangrijke rol bij de begeleiding. Wij hebben gezien en gemerkt dat alle vijf gezinsleden positief bijdragen aan het resultaat van de begeleding door hun reacties op de cliënten.
Onze kinderen zijn net als andere kinderen, spontaan, eerlijk en soms ook heel irritant. Door hier mee samen te leven leer je hier mee om te gaan. Ze geven je het gevoel dat je thuis bent en dat je bij het gezin hoort. Je wordt door de kinderen genomen zoals je bent en voelt daardoor dat je jezelf mag zijn.
Ook al zijn hun reacties soms heftig, want kinderen zijn eerlijk en open. Een kind ziet iets en reageert daarop. De kinderen prikken vaak zo door een masker heen, dat je soms opzet om je anders voor te doen dan ze zijn.

Een voorbeeld daarvan is: Marieke (toen 10 jaar), de dochter van Jan en Jenneke gaat een gesprek aan met een cliënt.
Marieke: “Waar kijk je naar?”
Cliënt: “Naar de lucht.”

Marieke: “En naar de hemel.”

Cliënt: “Ja.”

Marieke: “Want daar woont God.”

Cliënt: “Ja.”

Marieke: “Ik weet waar God nog meer woont.”

Cliënt: “O, waar dan?”

Marieke: “In jouw hart.”

Cliënt: “Ow.”

Marieke: “Geloof jij eigenlijk wel in God?”

Cliënt: “………….”

Marieke: “God houdt van jou hoor!”

Meerwaarde geloof

Wij houden van God en we willen dit graag als belangrijkste doel in ons leven centraal stellen. We houden ook van mensen, en op deze manier werken we aan het invullen van het grote gebod. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. In ons werk wordt deze doelstelling als een rode draad zichtbaar. Het is een voorrecht om dit te laten zien. We werken vanuit deze geloofsbeleving.
We beginnen de dag na het ontbijt met een dagopening, een moment van overdenking en gebed. Bij de maaltijden bidden we voor het eten en 's avonds lezen we een stukje uit een bijbels dagboek. Elke zondagmorgen hebben we samen een dienst, iedereen kan dan een inbreng hebben.
Natuurlijk hoef je niet te geloven als je hier komt, maar we willen wel dat je ons in deze beleving respecteert. Je moet zelf maar bekijken wat je vindt van Gods liefde. We dwingen jou niet.

Voordat je terug gaat naar Nederland maken we een terugkeerplan

Als jouw doelen bij ons gehaald zijn, ga je in Nederland weer zelf aan de slag. Voordat je naar Nederland gaat maken we samen een terugkeerplan. Een belangrijk onderdeel van het terugkeerplan is het ankerverslag. In dit verslag ga jij zelf benoemen wat je hier hebt geleerd. Die punten kun je vasthouden als je weer naar Nederland ga. Hier lukte het, dus in Nederland moet dat ook gaan lukken! Met dit plan ga je terug naar Nederland. Het kan het zo zijn dat je in Nederland nog wat ondersteuning nodig hebt. Samen met jou gaan we op zoek naar die hulpverlening die bij je past. We werken samen met Nederlandse zorginstellingen en proberen de nazorg goed aan te laten sluiten. Na begeleiding in Frankrijk vindt er dan op goede wijze een overdracht plaats en val je bij thuiskomst niet in een gat.

Doelen van onze begeleiding
Zelfstandigheid

Wij helpen je om zelfstandig te worden. We leren je wat je wel en soms beter niet kunt doen. Hoe je kunt bereiken wat jij belangrijk vindt. Waar je mogelijkheden en beperkingen liggen. Je kansen en je valkuilen. We werken vanuit dat wat je al wel kunt en bouwen die mogelijkheden met je uit. We bieden positieve leerervaringen zodat je ervaart dat je steeds zelfstandiger wordt. Je krijgt verantwoordelijkheid te dragen, in de mate waarin jij dat aankunt. In onze benadering gaan we niet uit van wat een gemiddeld mens moet laten zien aan gewenst gedrag, nee, jij bepaald wie je wilt zijn/ worden en wij begeleiden dat.
Zelfstandigheid is iets wat je zelf gaat ontdekken. Jij wordt zelfverzekerder, je staat dan met beide benen op de grond. Je bent in staat om zelf de regie te voeren. Je kunt verder, op jouw manier, met de mensen om je heen. Dat voelt goed.

Samen naar een antwoord zoeken op geloofsvragen

We weten vaak ook geen antwoorden op al jouw levensvragen. Wel kunnen we goed naar je luisteren. We kunnen in de bijbel gaan kijken; wat daar staat en wat jij daarmee kunt doen. We kunnen gewoon laten zien hoe wij als mensen leven. Beoordeel zelf maar wat je daarvan vindt. We zijn gewone mensen, en we houden van God. We zijn niet volmaakt maar als we fouten maken, kunnen we elke dag weer met een schone lei beginnen. We kunnen lang niet alles aan in het leven en kunnen ook lang niet alles weten en hebben soms ook vragen. Maar we bidden en we vertrouwen erop dat God ons helpt bij onze vragen. Samen kun je die vragen beter beantwoorden dan alleen. Daarom willen we er ook samen over praten. Met jou en al jouw vragen. Samen met God.

Identiteitsonwikkeling

Misschien moet je hier gewoon eens goed na gaan denken over de kleur die jij wilt zijn! We helpen met het ontdekken wat jouw kleur is. Misschien is het allemaal nog wat vaag voor je. Misschien heb je nog steeds veel vragen. Dat geeft niets, we kunnen je helpen en er samen aan gaan werken. Wij geloven dat ieder mens uniek is! Al die unieke mensen kunnen elkaar prachtig aanvullen. Er voor elkaar zijn, als mens! Als jij dit ook gaat ervaren en beleven, weet je wie je bent. Dan ontdek je jouw identiteit. Dan ga je leven omdat je snapt waarom je leeft!

Ervaring

Wanneer je in Frankrijk bent doe je bepaalde ervaringeren op zoals: Frankrijk als land, wonen in Frankrijk, de contacten met mensen van de BijDeBron en de mensen uit het dorp. Het ver weg zijn van Nederland maakt dat je op jezelf bent aangewezen en op het gezin. Je krijgt een andere daginvulling als thuis. Je gaat meedoen met de activiteiten en je krijgt taken die ze uit moeten voeren. Deze situatie maakt dat je gaat nadenken en tot jezelf komt. Dit illustreert de time-out!  • Toevoegen aan:
Tip op Hyves

Wij geloven dat ieder mens uniek is geschapen en dat God voor ieder mens een doel heeft. Als dit doel herkend wordt en binnen bereik komt zien we vaak dat mensen gelukkig zijn.
search
Wil je je aanmelden? Dan vindt je hier alle informatie over de intake procedure.